ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าเรือ ม.16 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
08 ม.ค. 2564
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบหลุยส์สีทอง (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ) ขนาด 50*65 ซม. จำนวน 1รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ม.ค. 2564
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 จำนวน 192 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 ม.ค. 2564
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น L -Q 590 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ม.ค. 2564
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 ม.ค. 2564
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์โดม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 6 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ม.ค. 2564
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีขาว (ถุงมือวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ม.ค. 2564
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1*3 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 ม.ค. 2564
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (16 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ม.ค. 2564
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างออกมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70% ประมาณ 3500 มล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193