ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 2 บาน สำหรับงานกองคลัง จำนวน 22 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 มี.ค. 2565
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดลาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 มี.ค. 2565
53 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและถังน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 มี.ค. 2565
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 มี.ค. 2565
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 มี.ค. 2565
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
22 มี.ค. 2565
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 มี.ค. 2565
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 1038 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0001 จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 มี.ค. 2565
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 มี.ค. 2565
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.สายศาลาแดง-วัดโดน หมุ่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193