ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
10 ก.ย. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ซอยโรมัน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ย. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านใน หมู่ที่11 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.ย. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนายสุทัศน์พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายท่าสะท้อน- ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ก.ย. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังช่อง 11-สวนเจ๊สร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยกกลางทุ่ง-สวนเจ๊สร้าง หมู่ที่11 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขปาน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ก.ย. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0045 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ย. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172