ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๒๘๓ นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ม.ค. 2564
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สีดำ) HP Laserjit 12A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
21 ม.ค. 2564
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
20 ม.ค. 2564
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
20 ม.ค. 2564
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 ม.ค. 2564
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 ม.ค. 2564
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
20 ม.ค. 2564
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 ม.ค. 2564
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 ม.ค. 2564
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดชมประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรมมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198