ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุุ่น 5615 MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ 630 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 มี.ค. 2563
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 มี.ค. 2563
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยบางโอลึก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 มี.ค. 2563
594 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 มี.ค. 2563
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างออก จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
24 มี.ค. 2563
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเบื้อง และตะยึดกระเบื้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
24 มี.ค. 2563
597 ประกาศผุผ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพิลง ทะเบียน บม 9064 นศ. ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 มี.ค. 2563
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบปรับอากาศ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 มี.ค. 2563
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจัดสรร หมู่ที่ 15 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 มี.ค. 2563
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160