ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหินลอย หมู่ที่ 7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ม.ค. 2564
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปุก - สามแยกอนามัย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 ม.ค. 2564
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 ม.ค. 2564
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 ม.ค. 2564
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ม.ค. 2564
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าเรือ ม.16 ต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ม.ค. 2564
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบหลุยส์สีทอง (พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ) ขนาด 50*65 ซม. จำนวน 1รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
08 ม.ค. 2564
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 จำนวน 192 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ม.ค. 2564
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ EPSON รุ่น L -Q 590 จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ม.ค. 2564
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 ราบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198