ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 มิ.ย. 2563
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดลาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 มิ.ย. 2563
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติ ขนาด 90*60 ซม. , ธงตราสัญลักษณ์ สท.ขนาด 90*60 ซม. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 มิ.ย. 2563
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าสีม่วง - สีขาว (จับดอกมีระบาย) บริเวณรั้ว หน้า อบต.ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 มิ.ย. 2563
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พร้อมติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม ณ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ท่าเรือ ขนาด 4*7.80 จำนวน 1 ป้าย โด ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มิ.ย. 2563
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานทองดอกไม้แห้งสีม่วงและจัดซื้อกรอบหลุยล์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 มิ.ย. 2563
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 มิ.ย. 2563
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มิ.ย. 2563
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มิ.ย. 2563
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172