ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 พ.ย. 2563
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 พ.ย. 2563
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
12 พ.ย. 2563
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมระบบประปา หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
12 พ.ย. 2563
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเสาปักเสาไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
12 พ.ย. 2563
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 20 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 พ.ย. 2563
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟแบบมีสวิทซ์ เปิด - ปิด ทุกช่อง ความยาวขนาด 5 เมตร จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 พ.ย. 2563
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
11 พ.ย. 2563
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 336 นศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 พ.ย. 2563
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192