ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ม.ค. 2563
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) พื้นที่หมู่ที่ 9 ,18 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 ม.ค. 2563
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนบู๊คคันชักคันส่งล้อหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮโดลิคส์รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
08 ม.ค. 2563
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
07 ม.ค. 2563
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมสกีนโลโก้ อบต. ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ม.ค. 2563
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ม.ค. 2563
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ม.ค. 2563
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มกราคม 2563โดยวิธเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 ม.ค. 2563
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2563
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154