ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มิ.ย. 2563
622 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษาภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 มิ.ย. 2563
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนและตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 พ.ค. 2563
624 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 21 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 พ.ค. 2563
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 พ.ค. 2563
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาเช่ารถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 พ.ค. 2563
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 พ.ค. 2563
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน - ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 พ.ค. 2563
629 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยท่าเรือ 15 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงิ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
26 พ.ค. 2563
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 35-001 สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรื ดาวน์โหลดเอกสาร
97
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172