ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 6*12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 เม.ย. 2563
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สำหรับใส่ถังฉีดพ่นละอองฝอย และถังพ่นฝอยละอองแบบสะพานหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
20 เม.ย. 2563
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 เม.ย. 2563
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 เม.ย. 2563
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 เม.ย. 2563
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับบางช่วงถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 เม.ย. 2563
637 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0019 (ห้องพัฒนาชุนชน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 เม.ย. 2563
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0017 (ห้องพัสดุ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 เม.ย. 2563
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 % จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 เม.ย. 2563
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณา, จ้าง้หมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมารถเเห่ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบ้ติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168