ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Adapter Note book รุ่น Asuห จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 ต.ค. 2563
642 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ต.ค. 2563
643 ประกวดราคาจ้างก่โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
09 ต.ค. 2563
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
08 ต.ค. 2563
645 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
05 ต.ค. 2563
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ต.ค. 2563
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ต.ค. 2563
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซด์รายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2563
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ต.ค. 2563
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192