ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน พฤษถาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 พ.ค. 2563
662 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 พ.ค. 2563
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1.2 เมตร แบบ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53
29 เม.ย. 2563
664 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 เม.ย. 2563
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 เม.ย. 2563
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 เม.ย. 2563
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 เม.ย. 2563
668 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 เม.ย. 2563
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาโค้งสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 เม.ย. 2563
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
21 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172