ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ธ.ค. 2562
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ธ.ค. 2562
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ธ.ค. 2562
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน ธ.ค.62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ธ.ค. 2562
665 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ธ.ค. 2562
666 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไม่ประดับร่วมใจ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 ธ.ค. 2562
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ทำพิธีตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ย. 2562
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพร้อมดื่ม 100 %(พาสเจอร์ไรส์) และนมสดพร้อมดื่ม 100%(ยูเอชที) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 พ.ย. 2562
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนปั้มสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านชะเมา ม.17 ต.เท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 พ.ย. 2562
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม ต้นไม้ บริเวรรอบอาคาร อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 คนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
29 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154