ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9064 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ก.ย. 2563
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ก.ย. 2563
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพร้อมจัดสถานที่ และจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.ย. 2563
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โตั๊ะ เก้าอี้ และเช่าเวที ขนาด 8*5 เมตร พร้อมเเสงสีเสียงดนตรีและผู้ควบคุม โครงการส่งเสริมประเพณีแและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.ย. 2563
685 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ ราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบรูปรายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ก.ย. 2563
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ก.ย. 2563
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ย. 2563
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ก.ย. 2563
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.ย. 2563
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192