ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า 70 % จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 เม.ย. 2563
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณา, จ้าง้หมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมารถเเห่ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบ้ติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 เม.ย. 2563
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะทาง 40,000 กิโลเมตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-5352 นศ. โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 เม.ย. 2563
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 เม.ย. 2563
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถฟาร์มเเทรกเตอร์ (น้ำมันดีเซล) จำนวน 50 ลิตรๆ ละ 29.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2563
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โครงการอบเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 เม.ย. 2563
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ, เหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภออเมืองนครศรีธรรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 เม.ย. 2563
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์การเผาป่าและไร่นา ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร พร้อมติดตั้้งจำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 เม.ย. 2563
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 เม.ย. 2563
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172