ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.สายข้างโรงพักเมา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 มี.ค. 2565
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายในสานนาตีน หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 มี.ค. 2565
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนนซอยโกเอี่ยม(ท่าเรือ13)หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
11 มี.ค. 2565
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำริมถนนซอยร่วมใจ (ท่าเรือ11)หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
11 มี.ค. 2565
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามแบบกลางแจ้ง (รถไฟโยก) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มี.ค. 2565
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-2538 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 46 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มี.ค. 2565
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 มี.ค. 2565
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
09 มี.ค. 2565
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดระยะ) ขนาดความยาว 50 M (165 ft) จำนวน 6 ม้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
08 มี.ค. 2565
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193