ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
03 ก.ย. 2563
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งพร้อมจัดสถานที่ และจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ ยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.ย. 2563
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โตั๊ะ เก้าอี้ และเช่าเวที ขนาด 8*5 เมตร พร้อมเเสงสีเสียงดนตรีและผู้ควบคุม โครงการส่งเสริมประเพณีแและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.ย. 2563
694 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 16 ตำบลท่าเรือ ราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,แบบรูปรายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 ก.ย. 2563
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
01 ก.ย. 2563
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแลพหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ก.ย. 2563
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 ก.ย. 2563
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.ย. 2563
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ก.ย. 2563
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193