ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 มี.ค. 2563
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 185 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 มี.ค. 2563
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 9064 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003 49 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 มี.ค. 2563
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 มี.ค. 2563
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 มี.ค. 2563
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบังดล - ซอยลูกดก ม.2 ตำบลตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 มี.ค. 2563
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
03 มี.ค. 2563
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 มี.ค. 2563
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 มี.ค. 2563
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168