ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ต.ค. 2563
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ต.ค. 2563
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพื้นที่เว็บไซด์รายปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 ต.ค. 2563
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 63 - 30 ก.ย 64 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2563
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ุตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ต.ค. 2563
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยตำบลเรือท่าเรือประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
01 ต.ค. 2563
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ (ศพด.ท่าเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ต.ค. 2563
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน ต.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2563
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน ต.ค. 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ต.ค. 2563
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9164 นศ. ประจำเดือน ต.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198