ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แต่ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ต.ค. 2562
722 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ต.ค. 2562
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางเข้า ศพด.ท่าเรือและตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไไม้และดูแลสวน ใน ศพด.ท่าเรือ ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ก.ย. 2562
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานกวาดขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จำนวน 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ก.ย. 2562
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 ก.ย. 2562
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ก.ย. 2562
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 6,19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ย. 2562
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายป่วน ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 ก.ย. 2562
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายรายได้จังหวัด 1 ม. 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ก.ย. 2562
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154