ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้าสีฟ้า-สีขาว พร้อมจับดอกมีระบาย บริเวณริมรั้วหน้า อบต.ท่าเรือ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
07 ส.ค. 2563
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมติดตั้งบนโครงเหล็กเดิม ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ขนาด ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ส.ค. 2563
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุ่น 5615 MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ 630 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ส.ค. 2563
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หัวคอริ่งสำหรับเจาะคอนกรีต) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ส.ค. 2563
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบหลุยส์พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ฉาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
07 ส.ค. 2563
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานดอกไม้แห้งสีฟ้า-ขาว จำนวน 4 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 ส.ค. 2563
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ส.ก. ขนาด 90*60 ซม. จำนวน 24 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
07 ส.ค. 2563
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 ส.ค. 2563
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 ส.ค. 2563
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193