ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 พ.ย. 2562
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 พ.ย. 2562
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาเขตพื้นที่ อบต.ท่าเรือ เดือน ต.ค. 62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
15 พ.ย. 2562
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 พ.ย. 2562
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 พ.ย. 2562
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ม.18 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 พ.ย. 2562
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 9763 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
08 พ.ย. 2562
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5352 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 พ.ย. 2562
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 พ.ย. 2562
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตรางยาง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160