ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเพลิงเชื้อและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ส.ค. 2563
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ส.ค. 2563
753 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
03 ส.ค. 2563
754 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ส.ค. 2563
755 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ส.ค. 2563
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
31 ก.ค. 2563
757 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต๋ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
31 ก.ค. 2563
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำรายไ้ด้ จว.1 - โอนายทั่ง ม. 4 ต. ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 ก.ค. 2563
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านหน้าต่าง - ประตู อาคารหลังเก่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 ก.ค. 2563
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
22 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| 76 |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193