ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นมสดพร้อมดื่ม 100 %(พาสเจอร์ไรส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 ต.ค. 2562
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
29 ต.ค. 2562
763 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
28 ต.ค. 2562
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูสวิงห้องสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อาคารใหม่ชั้น 1 อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
25 ต.ค. 2562
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 ต.ค. 2562
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟารืมแทร็กเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ต.ค. 2562
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
17 ต.ค. 2562
768 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เดือนกันยายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ต.ค. 2562
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ 2486 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ต.ค. 2562
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สิยและพัสดุ วันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160