ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 004 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 ก.พ. 2563
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ก.พ. 2563
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 สาย ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉาพะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ก.พ. 2563
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ก.พ. 2563
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
06 ก.พ. 2563
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเปิดโลกทันศ์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ก.พ. 2563
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10,11 ต.ท่าเรือ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ก.พ. 2563
768 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
04 ก.พ. 2563
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
03 ก.พ. 2563
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172