ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.พ. 2563
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.พ. 2563
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.พ. 2563
774 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 ก.พ. 2563
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
31 ม.ค. 2563
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยท่าเรือ 5 หมู่ที่ 10โดยวิธีเฉาพะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ม.ค. 2563
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกและพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต.ท่าเรือ ปี 2563 จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
31 ม.ค. 2563
778 ประกาศประชาสัมสันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 ม.ค. 2563
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
29 ม.ค. 2563
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน่้้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 46 0001 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172