ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กฉ 336 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0005 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 ก.ค. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขนาด สูง 6.5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งสามแยกจังหนู ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.ค. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียกกาย1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ค. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองนกเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.ค. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหนอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายคอสะพานบางขวาง-สายแยกม.8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ค. 2564
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชัยยุทธ-ในไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ก.ค. 2564
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ค. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่ีอมบำรุง/เปลี่ยน ตรวจเช็คระบบห้ามล้อ (ระบบเบรค) รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-5352 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 005 61 002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ก.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0017 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168