ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดลาว หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 มี.ค. 2565
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิด ชนิดบรรจุถุง ขนาดถุงละ 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 มี.ค. 2565
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 มี.ค. 2565
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. กมายเลขครุภัณฑ์ 004 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 มี.ค. 2565
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 มี.ค. 2565
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มี.ค. 2565
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 มี.ค. 2565
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ.,รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 มี.ค. 2565
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 มี.ค. 2565
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193