ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยบางโอลึก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 มี.ค. 2563
792 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
24 มี.ค. 2563
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างออก จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 มี.ค. 2563
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระเบื้อง และตะยึดกระเบื้อง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 มี.ค. 2563
795 ประกาศผุผ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพิลง ทะเบียน บม 9064 นศ. ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 มี.ค. 2563
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบปรับอากาศ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
20 มี.ค. 2563
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการยกระดับถนนพร้อมก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านจัดสรร หมู่ที่ 15 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
20 มี.ค. 2563
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 มี.ค. 2563
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับระดับ เพื่อก่อสร้างระบบประปา หมู๋ที่ 10 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 มี.ค. 2563
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกยางในรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180