ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด A4 พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ส.ค. 2563
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ส.ค. 2563
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ส.ค. 2563
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ส.ค. 2563
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
03 ส.ค. 2563
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเพลิงเชื้อและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ส.ค. 2563
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ส.ค. 2563
798 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ส.ค. 2563
799 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ส.ค. 2563
800 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198