ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
31 ก.ค. 2563
802 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต๋ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
31 ก.ค. 2563
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำรายไ้ด้ จว.1 - โอนายทั่ง ม. 4 ต. ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
30 ก.ค. 2563
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่านหน้าต่าง - ประตู อาคารหลังเก่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
24 ก.ค. 2563
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กง 9763 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ก.ค. 2563
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
20 ก.ค. 2563
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 ก.ค. 2563
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 9064 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003 49 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 ก.ค. 2563
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กจ 2715 นศ.หมายเลขครุภัณฑ์ 009 57 0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
17 ก.ค. 2563
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ม 13 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
17 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198