ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ม.ค. 2563
812 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ม.ค. 2563
813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำใตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ม.ค. 2563
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ธ.ค. 2562
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 46 0001 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
26 ธ.ค. 2562
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างภายในเต็นท์ โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
26 ธ.ค. 2562
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้แหล็กเก็บเอกสารใส่แฟ้ม แบบ 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ธ.ค. 2562
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ธ.ค. 2562
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ธ.ค. 2562
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(ห้องพัสดุ) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
23 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172