ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายชีวัดนา – บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 ธ.ค. 2559
812 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายไมตรี หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ธ.ค. 2559
813 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 4,100 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ธ.ค. 2559
814 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อสงเคราะผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,900 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ธ.ค. 2559
815 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ธ.ค. 2559
816 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 7,12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 พ.ย. 2559
817 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 พ.ย. 2559
818 ประกาศกำหนดวันเวลา่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมร ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 พ.ย. 2559
819 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 พ.ย. 2559
820 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105