ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล้กใส่แฟ้ม 2 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ธ.ค. 2562
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไมลืไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของรถทะเบียน 81-5283 นศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ธ.ค. 2562
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ(ห้องนายก) จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ธ.ค. 2562
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บท 1038 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ธ.ค. 2562
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ธ.ค. 2562
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ธ.ค. 2562
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผนังหน้าจั่วอาคารหลังใหม่ ที่ติดกับป้ายชื่อ อบต.ท่าเรือ และสัญลักษร์ อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 ธ.ค. 2562
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ธ.ค. 2562
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ธ.ค. 2562
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172