ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมนเหนือ - บ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 ต.ค. 2559
822 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 19 บ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ต.ค. 2559
823 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2559
824 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนสายเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 6,17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ก.ย. 2559
825 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 ก.ย. 2559
826 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ก.ย. 2559
827 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน – ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 ก.ย. 2559
828 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ก.ย. 2559
829 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. คอสะพานบ่อจิกหมุ่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือ งจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
84
07 ก.ย. 2559
830 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอสะพานบ่อจิก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105