ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่พร้อมเงิ่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 ก.ย. 2559
832 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายลุงกอบ-ลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 ส.ค. 2559
833 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนสายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ส.ค. 2559
834 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประตูน้ำไม้เสียบ-บางทวด หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
46
18 ส.ค. 2559
835 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 ส.ค. 2559
836 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 ส.ค. 2559
837 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าสะท้อน-ศรีวิชัย หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ส.ค. 2559
838 ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ41 (เกียกกาย1) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 ส.ค. 2559
839 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายพัฒนาเหมืองน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 ส.ค. 2559
840 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105