ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
25 มิ.ย. 2563
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารเทมีฟอส และโลชั่นทากันยุง จำนวน 2 รายการ ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อในตำบลท่าเรือเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
25 มิ.ย. 2563
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเภรีภาสร่วมใจ ม.16 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
25 มิ.ย. 2563
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 49 0001 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 มิ.ย. 2563
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 630 46 0001 จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 มิ.ย. 2563
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางปลิง - ในอ่าว แยก 2 ม. 18 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 มิ.ย. 2563
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางเคียน - หนองหนอน ม.13 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 มิ.ย. 2563
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะประโยชน์ ม.7 ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2563
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายทะเบียนรถ กฉ 336 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
22 มิ.ย. 2563
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198