ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยุ่อาศัย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
25 ก.ค. 2559
842 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน สายหลังทีอยู่อาศัย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ก.ค. 2559
843 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายโหนดฟ้าผ่า หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ก.ค. 2559
844 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนรายได้จังหวัด 2 หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 ก.ค. 2559
845 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายคลองควาย-ลุงเลื่อม หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 ก.ค. 2559
846 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนซอยตาใหม่ หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ก.ค. 2559
847 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
110
05 ก.ค. 2559
848 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายพัฒนา 3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ก.ค. 2559
849 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 ก.ค. 2559
850 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ บุกเบิกสายบ้านยายป่วน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105