ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านบางทวด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
04 ก.ค. 2559
852 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ก.ค. 2559
853 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบางขวาง-ชีวัดนา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 มิ.ย. 2559
854 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายป่วน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 มิ.ย. 2559
855 ตารางแสดงวงเงินงบประประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายโอนายทั่ง – บ้านผู้ใหญ่มณี หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 มิ.ย. 2559
856 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดคลองเลียบ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
99
20 มิ.ย. 2559
857 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน – หนองหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 มิ.ย. 2559
858 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน – หนองหนอน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
53
13 มิ.ย. 2559
859 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 3 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
125
07 มิ.ย. 2559
860 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือ 11 แยก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อจากโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105