ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายโหนดฟ้าผ่า หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,ราค ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 พ.ค. 2563
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 พ.ค. 2563
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพร้อมดื่ม 100% ขนาด 200มิลลิลิตร/ถุง และนมสดพร้อมดื่ม 100% ขนาด 200 มิลลิลิต/กล่อง ชนิดจืด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 พ.ค. 2563
854 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าวัดลาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ อเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รั ดาวน์โหลดเอกสาร
137
14 พ.ค. 2563
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองนกเภา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
14 พ.ค. 2563
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462 61 0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 พ.ค. 2563
857 ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
13 พ.ค. 2563
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บท 1038 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 พ.ค. 2563
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 โวลต์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุ่น 5615 MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ 630 49 0001 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 พ.ค. 2563
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียกกาย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193