ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
861 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 มิ.ย. 2559
862 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยลูกดก-มัสยิดกอจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
03 พ.ค. 2559
863 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยท่าเรือ 11 แยก 1 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 พ.ค. 2559
864 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 พ.ค. 2559
865 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 เม.ย. 2559
866 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 มี.ค. 2559
867 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
04 ม.ค. 2559
868 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
01 ธ.ค. 2558
869 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาทำท่าน้ำลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
16 พ.ย. 2558
870 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| 87 |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105