ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 พ.ย. 2562
872 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 พ.ย. 2562
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 พ.ย. 2562
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. เดือน พ.ย. 62รถโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 พ.ย. 2562
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 พ.ย. 2562
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 พ.ย. 2562
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน พ.ย. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 พ.ย. 2562
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบคอนโทรลใบมีดและตรวจเช็คน๊อตล้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ joh Deere จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 พ.ย. 2562
879 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
01 พ.ย. 2562
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Print/Copy/Scan ระหว่าง 1 พ.ย. 62- 30 ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172