ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนหลังคาโค้งสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
22 เม.ย. 2563
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 เม.ย. 2563
873 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 เม.ย. 2563
874 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจังหูนบางคล้าง หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
116
20 เม.ย. 2563
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 6*12 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 เม.ย. 2563
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ สำหรับใส่ถังฉีดพ่นละอองฝอย และถังพ่นฝอยละอองแบบสะพานหลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 เม.ย. 2563
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 เม.ย. 2563
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 เม.ย. 2563
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
17 เม.ย. 2563
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับบางช่วงถนนสายทางนา-บ้านช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193