ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 ต.ค. 2558
872 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหรส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ต.ค. 2558
873 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ก.ย. 2558
874 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.ย. 2558
875 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
206
31 ส.ค. 2558
876 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามแบบกลางแจ้ง ชุดบ้านกระดานลื่น จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
202
28 ส.ค. 2558
877 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบท่อประปา หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 ส.ค. 2558
878 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
03 ส.ค. 2558
879 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่ารือ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
08 ก.ค. 2558
880 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่ารือ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
08 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105