ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038นศ., รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 2486 นศ. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มิ.ย. 2564
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 พ.ค. 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 2586 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0006 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 เม.ย. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 เม.ย. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงยกระดับถนนสายชัยยุทร - ในไร่ หมู๋ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2564
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 เม.ย. 2564
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 เม.ย. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จเ่งเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 เม.ย. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำริมถนน คสล.ซอยท่าเรือ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160