ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. เดือน ต.ค. 62โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2562
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แต่ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ต.ค. 2562
903 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2562
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางเข้า ศพด.ท่าเรือและตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไไม้และดูแลสวน ใน ศพด.ท่าเรือ ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 ก.ย. 2562
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานกวาดขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย.63 จำนวน 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
30 ก.ย. 2562
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์ 12 โวลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ก.ย. 2562
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายไมตรี ม.17 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ก.ย. 2562
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 1 สาย หมู่ที่ 6,19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 ก.ย. 2562
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายป่วน ม.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
24 ก.ย. 2562
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คศล.สายรายได้จังหวัด 1 ม. 6 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172