ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
911 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านช้าง หมู่ 7 ตำบลท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
19 ก.พ. 2558
912 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.พ. 2558
913 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
05 ม.ค. 2558
914 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ธ.ค. 2557
915 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางเตย-ไม้เสียบ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
28 พ.ย. 2557
916 ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะเมา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
05 พ.ย. 2557
917 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
03 พ.ย. 2557
918 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลหมู่ 14 บ้านจังหูนใต้ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 ต.ค. 2557
919 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปาภายในตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
10 ต.ค. 2557
920 ขอประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
09 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| 92 |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105