ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 พ.ค. 2562
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับประดับสวนหย่อม อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 พ.ค. 2562
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-2538 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 พ.ค. 2562
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าเหลือง-ผ้าขาวพร้อมจับดอก มีระบาย บริเวณหน้า อบต.ท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 พ.ค. 2562
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 พ.ค. 2562
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 1038 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ค. 2562
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน กง 9863 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 พ.ค. 2562
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำคลองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 พ.ค. 2562
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 พ.ค. 2562
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บม 9064 นศ เดือน พ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| 93 |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154