ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัรฑื 416 57 0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 ก.ย. 2562
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัรฑื 416 61 0061 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ก.ย. 2562
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัรฑื 416 55 0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 ก.ย. 2562
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกกระเบื้อวช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ประสบเหตุวาตภัย) พื้นที่ ม.1,6,8,9,15,16,18 จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
12 ก.ย. 2562
925 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแม่ประดับรวมใจ หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 ก.ย. 2562
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กว 1094 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 ก.ย. 2562
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถอัดฟางรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ John Deer i6jo 5615 MFWD รถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ก.ย. 2562
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 ก.ย. 2562
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑื 416 57 0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 ก.ย. 2562
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| 93 |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172