ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 ต.ค. 2557
922 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตดาดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชะเมา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ต.ค. 2557
923 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ) หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 ต.ค. 2557
924 โครงการสอบราคาจ้างติดตั้งป้ายที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 ก.ย. 2557
925 โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลท่าเรือ หมู่ที่ 4,14,15,16 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
12 ก.ย. 2557
926 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 ก.ย. 2557
927 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด สถานีสูบน้ำบ้านชะเมา หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
09 ก.ย. 2557
928 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบลท่าเรือ จำนวน 8 แห่ง หมู่ที่ 6,7,17,19 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.ย. 2557
929 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายรายได้จังหวัด 1 - สี่แยกนายกบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 ส.ค. 2557
930 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
05 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| 93 |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105