ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถมดินปรับระดับ เพื่อก่อสร้างระบบประปา หมู๋ที่ 10 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 มี.ค. 2563
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางนอกยางในรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9511 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 005 55 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 มี.ค. 2563
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
17 มี.ค. 2563
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนที่เหยียบด้านท้ายรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 82-5352 นศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
17 มี.ค. 2563
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมายโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่1 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 มี.ค. 2563
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 มี.ค. 2563
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ามัสลินสีขาว จำนวน 245 หลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 มี.ค. 2563
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 มี.ค. 2563
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
12 มี.ค. 2563
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ราย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193