ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังช่อง 11 (ท่าเรือ27) พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
05 ส.ค. 2557
932 ประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
04 ส.ค. 2557
933 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียกกาย 2 (ท่าเรือ 43) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
04 ส.ค. 2557
934 โครงการจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ มีสภาพใหม่ จำนวน 44 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คััน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ส.ค. 2557
935 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายบางปลิง - ในอ่าว หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
01 ส.ค. 2557
936 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคลส.สายข้างโรงเรียนชุมชนวัดหมน หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ส.ค. 2557
937 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังที่อยู่้อาศัยหมู่ที่ 19 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 ส.ค. 2557
938 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
01 ส.ค. 2557
939 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ส.ค. 2557
940 ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายมัสยิสกอจันทร์ (หลังบ้านบังดล)หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
28 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105