ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 2X4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โครงการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 ส.ค. 2562
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 ส.ค. 2562
933 ประชาสัมพันธ์ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี หมู่ที 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 ส.ค. 2562
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บม 9064 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ส.ค. 2562
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ส.ค. 2562
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ส.ค. 2562
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจดมาตรและจัดเก็บค่าน้ำประปา เดือน ก.พ.62 - ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ส.ค. 2562
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
07 ส.ค. 2562
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ระหว่าง 11-15 ส.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 ส.ค. 2562
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถสองแถวรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการ เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168