ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวหมอนตะวันตก หมู่ที่ 15 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศร๊ธรรมราชโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
11 มี.ค. 2563
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง กพ 2486 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 มี.ค. 2563
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหัวหมอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 มี.ค. 2563
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มถัง ขนาด 20 ลิตร จำนวน 185 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 มี.ค. 2563
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 9064 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 003 49 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
06 มี.ค. 2563
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 มี.ค. 2563
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
05 มี.ค. 2563
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบังดล - ซอยลูกดก ม.2 ตำบลตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 มี.ค. 2563
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 มี.ค. 2563
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193