ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 110 ชุด โครงการพัมนาศักยภาพบุคลกร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.ย. 2562
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารคู่มือการฝึกอบรม พร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ก.ย. 2562
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5283 นศ. ประจำเดือน ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.ย. 2562
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 1038 นศ. ประจำเดือน ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.ย. 2562
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ก.ย. 2562
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. เดือน ก.ย.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.ย. 2562
947 สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2562
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ส.ค. 2562
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ส.ค. 2562
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172