ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
951 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางสีจัน - สวนโกช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 เม.ย. 2557
952 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยนำโชค หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
08 เม.ย. 2557
953 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางกำ - กอสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
08 เม.ย. 2557
954 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางเคียน หมู่ที่ 12, 13 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
08 เม.ย. 2557
955 โครงการสอบราคาซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล ชุดนักกีฬาตะกร้อ ชุดนักกีฬาวอลเลย์บอล และเสื้อกีฬาพื้นบ้าน พร้อมสกรีน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
08 เม.ย. 2557
956 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่ารือ จำนวน 50 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 เม.ย. 2557
957 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประดู่พูน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
21 ม.ค. 2557
958 ประกาศสอบราคาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยหวันเหมนอุทิศ หมู่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
21 ม.ค. 2557
959 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในไร่ ชัยยุทธ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
21 ม.ค. 2557
960 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
02 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| 96 |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105