ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้ัางถนน คสล.สายสามแยกบางเตย-ชลประทาน หมู่ที่ 18,10 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
20 พ.ย. 2556
962 ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลท่าเรือ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
08 พ.ย. 2556
963 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลุงกอบ - บ้านลุงเบ้ง หมู่ที่ 18 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
29 ต.ค. 2556
964 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
24 ต.ค. 2556
965 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
24 ต.ค. 2556
966 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
24 ต.ค. 2556
967 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุมเสริมไหล่ทางถนน คสล.สายซอยตาหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
20 ก.ย. 2556
968 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายชีวัดนา - บ้านบางเตต หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
11 ก.ย. 2556
969 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถน คสล.สายนายจำนง - สอ.บ้านช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
11 ก.ย. 2556
970 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายดอนกลาง หมู่ที่ 4,15 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
09 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105