ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 มี.ค. 2563
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล และบันทึกระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
31 มี.ค. 2563
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพหล-เสรี หมู่ที่ 14 ต. ท่าเรือ อ. เมือง จ. นครศรีธรรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 มี.ค. 2563
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพนังกั้นน้ำ-วัดชมพู่ประดิษฐ์ หมู่ที่12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
30 มี.ค. 2563
965 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
191
27 มี.ค. 2563
966 ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ John Deere รุุ่น 5615 MFWD หมายเลขครุภัณฑ์ 630 49 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
27 มี.ค. 2563
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลวงสงฆ์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาเะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 มี.ค. 2563
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนซอยบางโอลึก หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 มี.ค. 2563
969 ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 มี.ค. 2563
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างออก จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193| |194| |195| |196| |197| |198