ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1 x 3 เมตร โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 ก.ค. 2562
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารขนาด a4 จำนวน 70 ชุด เรื่องเศษฐกิจพอเเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ก.ค. 2562
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบหลุยส์สีทอง(พระบรมฉายาลักษณ์) ขนาด 50X65 ซม. จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 ก.ค. 2562
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 70 ชุด โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ก.ค. 2562
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ก.ค. 2562
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงคื ทะเบียน บม 9064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 ก.ค. 2562
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 ก.ค. 2562
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำและเตรียมสนามสำหรับการแข่งขันกีฬ,เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้,ค่าเช่าเครื่องเสียง-ระบบไฟฟ้า ,จ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสถานที่จัดแข่งขัน โครงการท่าเรือคัพ ครั้งที่ 18 ปร ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ก.ค. 2562
979 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
11 ก.ค. 2562
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168