ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสว่าง - ในอ่าว หมู่ที่ 17 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 ก.ย. 2556
972 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจังหูน - หนองหนอน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 ก.ย. 2556
973 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรายได้จังหวัด 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 ก.ย. 2556
974 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 ก.ย. 2556
975 ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
363
23 ส.ค. 2556
976 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
01 ก.ค. 2556
977 โครงการสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง มีสภาพใหม่ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 44 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
315
25 มิ.ย. 2556
978 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 และก่อสร้างอาคาร คสล.พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
13 มิ.ย. 2556
979 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและบุกเบิกถนน จำนวน 4 โครงการ (หมู่ที่ 9,12,13,15) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
13 มิ.ย. 2556
980 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
03 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105