ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-7547 นศ. หมายเลขครุภัณฑ์ 004 54 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
07 ก.พ. 2563
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5352 นศ. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
07 ก.พ. 2563
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน 7 สาย ต. ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉาพะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
06 ก.พ. 2563
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ณ สวนสัตว์จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
06 ก.พ. 2563
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ก.พ. 2563
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเปิดโลกทันศ์แห่งการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ก.พ. 2563
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้่างเหมาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10,11 ต.ท่าเรือ จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ก.พ. 2563
978 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 ก.พ. 2563
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บม 9064 นศ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
03 ก.พ. 2563
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168| |169| |170| |171| |172| |173| |174| |175| |176| |177| |178| |179| |180| |181| |182| |183| |184| |185| |186| |187| |188| |189| |190| |191| |192| |193