ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
981 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 4 โครงการ (หมู่ที่ 2, 10, 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
367
30 พ.ค. 2556
982 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
328
27 พ.ค. 2556
983 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
14 พ.ค. 2556
984 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
14 พ.ค. 2556
985 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 พ.ค. 2556
986 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
22 เม.ย. 2556
987 ประกาศสอบราคาซื้อชุดกีฬาและเสื้อกีฬาพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
352
03 เม.ย. 2556
988 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า ศพด.ท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
12 มี.ค. 2556
989 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
01 มี.ค. 2556
990 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด้กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
22 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| 99 |100| |101| |102| |103| |104| |105