คำขวัญประจำตำบล :
..ท่าเรือเมืองโบราณ หมู่บ้านเกษตรกรรม วัฒนธรรมรุ่งเรือง ลือเลื่องนาฏศิลป์ ถิ่นจักรสานย่านลิเภา ...
   
      

  วันที่ 11  กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การ..

 
เช็คเมล์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สทท.นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท้องถิ่นนคร
กรมส่งเสริมการปกครอง
yotathai
สหพันธ์ปลัด
ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง